top of page

Vertrouwen, een basisbehoefte?

Bijgewerkt op: 7 okt. 2023

Een aantal weken terug zat ik op mijn paard en ik voelde dat onze band de laatste tijd gegroeid was dat we klaar waren voor de volgende stap, gaan wandelen zonder bit. Ik klikte het los en ging het aan één van de ringetjes aan mijn zadel (want, je weet maar nooit. 😉) Met mijn ander paard had ik jaren terug de gewoonte om vaak zo te gaan wandelen, maar met Bunting had ik nooit zo een band opgebouwd gezien ik hem heb gekregen als ik reeds bevallen was van mijn eerste zoontje. En zoals alle moeders onder jullie wel weten: en kind in je leven verandert veel, alsook de tijd die ik met mijn paarden kon doorbrengen.

Sinds Corona (die periode had ook wel zijn voordelen voor ons), was ik opnieuw meer tijd met mijn paarden beginnen doorbrengen, en ook mede dankzij mijn opleiding tot Horse Reflected Coach. Hierdoor merkte ik een verandering in onze band. Deze werd hechter en ik kreeg meer en meer vertrouwen in hem en hij in mij. Ik voelde zijn energie onder mij en hij luisterde naar de meest subtiele signalen om te vertragen. Om het te vergelijken met een auto: het is altijd fijn om te weten dat de remmen goed afgesteld zijn.😅 Om terug te keren naar het begin van dit verhaal: het was tijd voor een nieuwe stap in onze vertrouwensrelatie. Zonder bit deed hij het prima dus de keer erna ging juist de touwhalster aan. Terwijl we galoppeerden over de veldwegels dacht ik aan het belang van vertrouwen. Vooral vertrouwen geven, want zonder vertrouwen te geven wordt groei echt moeilijk of misschien zelfs onmogelijk. Ik zie vertrouwen een beetje als een sprong, maar niet een sprong in het diepe. Je toetst af of iemand (mens of dier) er klaar voor is. Je blijft nabij of je hebt een oplossing bij de hand (zoals ik met het bit dat aan mijn zadel hing). En als je voelt dat het lukt is het genieten. Niet alleen tussen mens en dier, maar ook tussen een manager/teamverantwoordelijke en het betrokken teamlid. Zo kan deze laatste ook groeien en zich verder ontwikkelen.


Wist je trouwens dat ‘vertrouwen krijgen’ eigenlijk ook een basisbehoefte is?

Tijdens onze loopbaanbegeleiding gaan wij na hoe het zit met jouw vitamines voor groei, zijnde autonomie, verbondenheid en competentie. Dit gezien deze 3 ‘vitamines’ fundamentele menselijke behoeften zijn voor persoonlijke groei en welbevinden. Ze zijn onder meer beschreven door Deci en Ryan in hun zelfbeschikkingstheorie (‘Self Determination Theory’, 2004) en door Stevens en Bors (2013).

  • Bij autonomie staat het ervaren van persoonlijke ruimte en het dragen van verantwoordelijkheid centraal.

  • Wanneer iemand zijn professionele taken goed kan uitvoeren, is er sprake van competentie. Als mensen zich competent voelen, durven zij uitdagingen en relaties aan te gaan.

  • De ontmoeting met anderen in het samenwerken is van belang voor het ontstaan van verbondenheid.

De mate waarin de drie basisbehoeften bevredigd worden, heeft invloed op de wijze waarop mensen functioneren en gemotiveerd worden.

Als aanvulling op deze drie basisbehoeften zie ik ook het krijgen van vertrouwen als een belangrijke basisbehoefte.

Niet alleen leidinggevenden, maar ook medewerkers en kinderen vragen om vertrouwen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en om ruimte in hun proces van leren.


Weet dat vertrouwen een belangrijk en teder aspect is van alle relaties omdat het van ons vraagt om ervoor te kiezen kwetsbaar en moedig te zijn.

Vertrouwen in leiderschap creëert een stabiele basis voor werknemers en hun organisaties om zich aan te passen en te gedijen in tijden van voortdurende verandering. De gedragingen die vertrouwen opbouwen zijn precies de gedragingen die verandering in goede banen leiden.

Belangrijk is het ook om even stil te staan bij de drie fundamentele elementen van vertrouwen:

  • Positieve Relaties: vertrouwen is deels gebaseerd op de mate waarin een leider in staat is om positieve relaties met andere mensen en groepen te creëren;

  • Goed beoordelingsvermogen/deskundigheid;

  • Consistentie.

Bovenstaande staat schril in contrast met bijvoorbeeld micromanagement. Hierbij ondermijnt een manager het zelfbeeld en zelfvertrouwen van medewerkers. Medewerkers leren hierdoor niet om zelf verantwoordelijkheid te nemen en ze krijgen ook geen kans om zichzelf te ontwikkelen.


Heeft deze blog jou aan het denken gezet? Wil je graag ook eens samen met mij bekijken hoe jij scoort op die ‘vitamines voor groei’? Neem dan zeker contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.


All bonds are built on trust, without it you have nothing.


En Bunting en ik, wij willen nog een stap verder gaan, geen touwhalster of hoofdstel meer. Stap voor stap werken we hiernaartoe. En ik heb er alle vertrouwen in dat het zal lukken.


Vertrouwen, loopbaancoaching, competentie, autonomie, verbondenheid, basisbehoefte

13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page